top of page

Polityka prywatności

• Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pani Iwona Gralec prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska Iwona Gralec ul. M. Skłodowskiej 1 lok. 1, 58-310 Szczawno Zdrój,

adres e-mail: iwogral@poczta.fm

• Przetwarzanie danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyłącznie w celu nawiązania z Państwem kontaktu zmierzającego do udzielenia odpowiedzi na skierowanie przez Państwa zapytanie. Dane te będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania w/w działań. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do nawiązania kontaktu w wybrany przez Państwa sposób.  Dane te nie będą przekazywane żadnym podmiotom trzecim, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z mocy prawa.

• Prawa osób fizycznych

Każda osoba, której dane osobowe przetwarzane są przez Administratora, może żądać:

dostępu do swoich danych osobowych oraz do wydania ich kopii;

sprostowania danych osobowych;

usunięcia danych osobowych;

ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

przeniesienia swoich danych osobowych.

Aby skorzystać z powyższych uprawnień należy przesłać stosowne oświadczenie na wskazany powyżej adres poczty elektronicznej lub złożyć wniosek osobiście w biurze przy ul. Młynarska 24 lok. 2, 58-300 Wałbrzych.

Osoba fizyczna, której dane osobowe przetwarzane są przez Administratora, jest również uprawniona do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli sądzi, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych. 

• Polityka cookies

Administrator wykorzystuje pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) w celu poprawnego działania serwisu internetowego. Pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia użytkownika (typ urządzenia, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, rozdzielczość ekranu etc.) i dzięki temu odpowiednio wyświetlić stronę internetową. 

Zebrane w ten sposób dane wykorzystywane są jednocześnie do celów statystycznych. Ich analiza ma w tym przypadku charakter anonimowy.

Użytkownik może w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Istnieje możliwość samodzielnego określenia warunków przechowywania plików cookies, uzyskiwania przez nie dostępu do urządzenia użytkownika, a nawet zablokowania automatycznej ich obsługi. Ograniczenie stosowania plików cookies może przy tym wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej serwisu. 

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

bottom of page